Total de visualitzacions de pàgina:

divendres, 2 de desembre del 2011

L’ajuntament de Pego aprova sol•licitar al Conseller de Sanitat, així com al seu comissionat a la Marina Alta, la renovació dels membres del ConsellFont:ràdiopego.com

Una moció presentada pel Bloc de Pego Coalició Compromís i recolzada per l’equip de govern. El PP s’abstenia, estant d’acord en la petició, però no en l’argumentació exposada en la sol•licitud.

Durant el darrer plenari ordinari del mes de desembre es presentaven dos mocions, una era presentada pel BLOC de Pego Coalició Compromís al respecte de la constitució del Consell de Salut del Departament nº13, que és el de la Marina Alta i l’altra era presentada per l’alcaldia sobre un petició de la FVMP en la que s’exigia a l’Estat i al Govern de la Generalitat Valenciana mesures urgents de Tresoreria.

La primera de les mocions, tractava sobre sanitat, ja es pot intuir que va ser polèmica. Conxa del Ruste, qui havia presentat la moció, era l’encarregada de resumir la proposta perquè aquesta s’inclogués al plenari.

La primera moció, la presentada pel Bloc-Compromís sobre el Consell de Salut de la Marina Alta s’incloïa per aconseguir la majoria absoluta dels vots, 9 a favor i 5 en contra, del PP. La portaveu popular, Maite Ferrándiz, demanava explicació de vot per a manifestar que el PP considerava “que és un tema que ens implica a tots i per això demanava que s’hauria haver passat per Comissió per a poder donar més cos al document”, al que Conxa del Ruste contestava que “la intenció era portar-la a la Comissió però, a l’haver de rectificar, una qüestió de forma, no es va poder presentar finalment en la Comissió Informativa”.

Una vegada aclarit aquest punt, la portaveu del Bloc Compromís passava a realitzar la lectura íntegra de la moció a tractar:

"MOCIÓ
El passat dijous 3 de novembre es va celebrar una assemblea convocada per la junta de personal i el comité d'empresa de Marina Salut. El personal que treballa en la sanitat de la nostra comarca volia donar a conèixer a la ciutadania la situació que estan patint i que, cada vegada més pateix la població de la Marina Alta. Un hospital que tanca llits, acomiada injustificadament al personal mentres s'augmenta el número de directius. Han deixat de derivar persones que ho necessiten al Hospital la Pedrera per un criteri totalment econòmic i s'ha reduït també la derivació de persones malaltes que ho necessitaren a altres Hospitals. No hi ha medicaments per a les visites per urgències, ha arribat a faltar material per a cures, per citar només alguns exemples. A més a més existeix una opacitat en la gestió, que fa difícil tindre una visió real i actualitzada de com es troba la situació sanitària a la nostra comarca. Conclusió: intentar fer de la sanitat un negoci no porta res de bo per la població afectada. Des del grup municipal Bloc- Coalició Compromís sempre hem defensat els serveis públics per aquest i altres motius i trobem que la Conselleria de Sanitat i Marina Salut estan jugant amb el benestar i la salut de quasi 200.000 persones de vivim a la Marina Alta i que des de les institucions democràtiques s’ha de reaccionar de forma contundent.

Encara que com a persones particulars cadascú i cadascuna dels pegolins i les pegolines podem actuar, volem que el nostre ajuntament done un pas endavant i sol•licite la creació de l’òrgan legalment establert per a la consulta i el seguiment de l’Agència Valenciana de Salut, i en el nostre cas també de Marina Salut com a entitat concessionària . Aquest òrgan de participació creat per la Llei de Sanitat estatal i reflectit igualment en la Llei d’Ordenació sanitària de la Comunitat Valenciana, en el que estan representats tant la ciutadania, com els sindicats i l'administració sanitària podrà tindre la informació sobre la situació real de la sanitat a la nostra comarca fomentant eixa transparència que trobem a faltar i d’eixa forma es podran reclamar responsabilitats i demanar el compliment de les obligacions que procedisquen. El consell de salut com a òrgan de participació comunitària serà una ferramenta més en mans de la ciutadania per obtindre tota la informació de la situació sanitària a la nostra comarca i poder prendre en temps real les mesures que corresponga.

Per tot això, presentem al Ple el següents

ACORD
PRIMER: L’ajuntament de Pego sol•licita al Conseller de Sanitat, D. Luis Edurado Rosado Bretón així com al seu comissionat a la Marina Alta, D. José Vicente García García, i al President del Consell de Salut del Departament de Dénia, Antoni Joan Bertomeu Vallés, que insten la renovació dels membres del Consell que siga necessari renovar després de les eleccions autonòmiques i municipals de març de 2011.

SEGON: Que el President convoque la sessió ordinària de l’esmentat Consell de Salut d’acord amb l’article 33 de la Llei 3/2003 de 6 de febrer d’Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, amb la major celeritat possible, tenint en consideració que, l’article 10 del seu reglament intern diu que el Consell de Salut del Departament de Dénia, ha de reunir-se en sessió ordinària, com a mínim cada sis mesos i eixe termini va expirar el passat 9 de novembre del 2011. Aquestes sol•licituds es traslladaran igualment a la resta d’organitzacions representades al Consell."

El portaveu del PSPV, Enrique Moll, manifestava que va ser un dels pegolins presents en aquella assemblea informativa que va tenir lloc a Dénia i que hui, a les 19h. es repeteix a Pedreguer. Moll enumerava algunes de les retallades explicades per membres del Comité d’Empresa de l’Hospital de Dénia i de la Junta de Personal del Departament nº13, entre les que es compta que “la direcció de l’empresa ha retallat 36 llits, quedant-se en 25 llits menys que els que hi havia a la Pedrera”, uns llits que es tanquen segons el mateix director de l’hospital a través del Mundo, “com estem en crisi, ara hi ha menys gent que es fa malalta”, seguia Moll. “En els últims dos mesos han acomiadat 6 persones, han llevat les guàrdies per les vesprades”. Davant aquests exemples, el socialista suggeria que aquest “és el model de sanitat que vol promulgar el PP” i amb ironia resumia, “benefici per a tots, sobretot per a les empreses; retallada de despeses i creació d’ocupació, perquè tirar gent al carrer és creació d’ocupació”. En aquest punt, Enrique Moll plantejava que “no vull dir que l’anterior siga més bona o siga més dolenta però, el que tinc claríssim és que la sanitat pública era més justa”.

El portaveu de Ciutadans de Pego, José Maria Ferrer, avançava el seu vot a favor de la moció perquè “ahí indica clarament que és una Llei [...] i implica la renovació de membres i implica eixa sessió ordinària i si està incomplint-se s’ha de demanar que es complisca” i es preguntava retòricament Ferrer, “per què s’ha de complir?” i responia “perquè és l’únic òrgan participatiu on hi ha un percentatge representat de la ciutadania, dels sindicats, de l’administració sanitària i dels treballadors del mateix hospital”. D’altra banda, apuntava el portaveu de Ciutadans de Pego que “tant la sanitat com l’educació són dos pilars bàsics i fonamentals, que impliquen el benestar social pur i dur de la gent i, si això es veu afectat per aquest tipus de gestions, crec que nosaltres hem de vetllar perquè milloren”.

La portaveu del PP, Maite Ferrándiz, confirmava que el PP “no va a recolzar esta moció” i explicava que “no va a recolzar-la pel contingut del que és l’inici de la moció i del que s’ha dit ací, no per l’acord en si”, ja que confirmava Ferrándiz que “l’acord, el marca la Llei, l’estipula la Llei” i defensava que “l’acord no té res a vore en tot el que s’ha dit i per tant el Partit Popular anem a abstendre’ns en este cas particular”. Sobre el tractament sanitari a la comarca, aportava la popular que “coneixem casos de totes les classes, de positius, de negatius” i atacava el PSOE afirmant que “precisament el partit socialista no és exemple ni de creació d’ocupació, ni model sanitari, ni model educatiu”.

Explicava el socialista Enrique Moll que els membres del Consell es renoven “perquè fa molt de temps que no es renoven i perquè totes les queixes que arriben a l’hospital, ningú sap les que hi ha, no s’estan passant a cap lloc i el que vol el Comité d’Empresa és que es regule tot això”. Després de posar alguns exemples propis i propers, afirmava Enrique Moll que “Marina Salut és un hospital que és un negoci i el que no és rentable no ho volen”. No obstant, Moll aclaria que “els treballadors, els metges, el personal d’allí, treballen molt bé; estic parlant-te de la direcció i, quan la direcció són els que decideixen és quan anem malament”, sentenciava.

El popular Fernando Gil li recordava al socialista que va ser el govern del seu partit qui va transferir les competències. Li contestava el mateix Moll que sí, “a les autonomies, no a les empreses privades”.

La valencianista Conxa del Ruste puntualitzava al PP i al PSOE que, “lamentablement, la gestió privada pot ser possible per una llei que és socialista que va permetre la liberalització de la sanitat, que aquesta puguera passar a mans privades en determinats casos. La Llei la va fer el PSOE, després la tirat endavant el PP”, el que la duia a afirmar que “per a mi, en molts aspectes, el PP i PSOE són el mateix partit”. D’altra banda, aclaria també del Ruste que “des del BLOC-Compromís hem estat sempre a favor de la sanitat pública i mai de la gestió privatitzada”. En aquest punt del Ruste també aclaria que es tracta “no de sanitat privada, sinó gestió privada de recursos públics, de sanitat pública”. Ara, del que es tracta, comentava la valencianista és “d’avaluar els efectes perniciosos del model de fet”.

Tancava el tema el regidor de Sanitat, Carmelo Ortolà, que apuntava que “ací el problema és que, per desgràcia, pareix ser que hi ha més descontents que contents i això és el que dóna lloc a totes aquestes situacions”. D’altra banda, apuntava Ortolà a què “la gestió privada de la sanitat, si es fera ben feta, potser no és un mal model, però simplement fer una reflexió –apuntava el regidor- actualment qui està darrere de l’empresa que gestiona Marina Salut?” I ell mateix contestava, “una entitat bancària i una asseguradora”. Aquest fet el portava a denunciar que “les persones no som un negoci en eixe sentit”.

La moció era aprovada per 9 vots a favor (CdP, PSPV i Bloc-Compromís) i 5 abstencions (PP).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada