Total de visualitzacions de pàgina:

divendres, 3 de febrer del 2012

El BLOC-Compromís de Pego, presenta una moció per a instar a la Generalitat a retirar de manera immediata el Decret Llei 1/2012
Font:ràdiopego.com

Aprovada per la mínima, amb 7 vots a favor (BLOC-Compromís, PSPV i dos regidors de Ciutadans de Pego), 6 vots en contra (PP) i dos abstencions (Cdp).

El BLOC-Compromís presentava una moció per a instar a la Generalitat a retirar de manera immediata el Decret Llei 1/2012 que explicava, resumidament Conxa del Ruste.

Després d’aquesta explicació es passa a la votació per a la seua inclusió al plenari per a debatre-la. Aquesta necessitava de majoria absoluta i la va obtindre amb 9 vots a favor i 6 abstencions. Era el moment en què la portaveu del Bloc-Compromís passava a llegir íntegrament el contingut de la moció:

“Na, Concepción del Ruste Aguilar regidora de l'Ajuntament de Pego i portaveu del Grup Municipal Bloc Compromís, presenta al Ple per al seu debat i aprovació si s’escau, la següent

MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Recentment la Generalitat Valenciana ha aprovat El Decret llei 1/ 2012, de 5 gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit en la Comunitat Valenciana, que afecta greument dels drets laborals i retributius de centenars de milers de valencians i valencianes.

Aquestes mesures es justifiquen per la greu situació econòmica que pateix la Generalitat Valenciana.

L’actual crisi mundial, tot i afectar de forma generalitzada, està tenint més repercussió en uns estats que en altres i en el nostre, de manera diferent entre les diverses comunitats autònomes que el conformen.

Les mesures utilitzades per a contrarestar els efectes negatius al conjunt de la ciutadania estan sent també diferents segons els estats (Islàndia, Brasil, Alemanya, Espanya, etc) o en les diferents Regions i Nacionalitats del nostre Estat (Catalunya, Euskadi, País Valencià, Extremadura , etc.)

La gestió realitzada, abans i durant la crisi, dels diferents governs, també ha estat diferent i com a conseqüència d’aquesta gestió, la situació ha esdevingut més o menys greu en cada àmbit i territori.

La crisi no la han provocada els treballadors i les treballadores, ni tampoc la ciutadania en general. Està acceptat que la causa ha estat la especulació del capital realitzada per aquells que el controlen (grups de pressió, banca, etc.).

Així doncs, si els causants de la crisi no han estat les persones que treballen i si la situació al nostre país és més greu que en altres regions, de cap manera es pot justificar que els governants de la Generalitat (els mateixos durant molts anys) puguen adoptar mesures per a combatre el deute assolit, perjudicant principal i majoritàriament a la gent més feble, a les persones assalariades i empleades públiques, és per això que l'Ajuntament de Pego.

ACORDA:

- Instar el Govern de la Generalitat per a que retire del Decret Llei de forma immediata.

- A obrir una veritable negociació amb els sindicats per a intentar optimitzar les plantilles, els serveis i racionalitzar l'Administració sense disminuir els serveis.

- A reduir el deute eliminant els grans esdeveniments deficitaris, tot i estudiant alternatives d'ús per a les grans infraestructures ruïnoses, exigint la devolució dels diners defraudats a l'erari públic en la gestió d'empreses públiques, aplicant mesures fiscals que graven l'especulació, recuperant els impostos de donacions, successions i patrimoni, defenestrant els gestors irresponsables que han portat a les empreses públiques a la fallida tècnica, eliminar els sobrecostos incommensurables en la construcció d'edificis emblemàtics, no comprant empreses amb desenes de milions de deute (Valmor), etc

- Donar compte del present acord, al President de la Generalitat i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada