Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 1 de febrer del 2011

26a. edició de la baixada del riu Bullent

En els seus inicis la Baixada era celebrada per a d’una manera més o menys festiva netejar el curs del riu Bullent i ensenyar a tota la gent que venia d’altres poblacions la Marjal de Pego-Oliva, base de l’economia pegolina d’aleshores.
Així doncs, seguint amb la tradició, hem decidit celebrar un any més la Baixada del riu Bullent, però s’ha de seguir mantenint l’esperit de cuidar i conservar en el millor estat i equilibri medi ambiental la Marjal Pego-Oliva, un bé tan apreciat pels pegolins.

L’Ajuntament de Pego, convoca la XXVI BAIXADA DEL RIU BULLENT, per al dia 26 de
febrer de 2.011.
En els seus inicis la Baixada era celebrada per a d’una manera més o menys festiva
netejar el curs del riu Bullent i ensenyar a tota la gent que venia d’altres poblacions la Marjal de
Pego-Oliva, base de l’economia pegolina d’aleshores.
Així doncs, seguint amb la tradició, hem decidit celebrar un any més la Baixada del riu
Bullent, però s’ha de seguir mantenint l’esperit de cuidar i conservar en el millor estat i equilibri
medi ambiental la Marjal Pego-Oliva, un bé tan apreciat pels pegolins.

BASES
1) Podran participar totes les embarcacions que hagen construït
els mateixos participants, a més de les pròpies de la Marjal.
No es podran utilitzar embarcacions propulsades a motor ni piragües.
2) Quedaran excloses les embarcacions fetes amb material
contaminant material que es disgregue, com pot ser el poliuretà o bidons que hagen contingut
material tòxic.
3) Cada participant es farà responsable de retirar la seua barca
quan finalitze el transcurs de la Baixada i, de no embrutar el riu ni els voltants.
Aquest punt és fonamental per a que en anys posteriors es puga seguir celebrant
aquest acte.
4) Es prohibeix la utilització de coets, petards o qualsevol
material pirotècnic.
5) El jurat estarà format per veins de Pego.
6) La decisió del jurat serà inapel·lable.
El concurs podrà quedar desert si el jurat ho considera pertinent.
7) S’atorgaran tres premis, amb els següents criteris:
1er. Premi a l’originalitat de les construccions de les embarcacions.
2on. Premi a l’embarcació més ecològica.
3er. Premi a la millor disfressa

8) La participació en aquest concurs suposa l’acceptació total
d’aquestes bases.
Qualsevol aspecte no previst que poguera sorgir es sotmetrà a criteri del jurat.
9) L’itinerari de les embarcacions serà el següent: Inici al “Pas de
Bullent” i final al “Blau del Galapatar”.
Pego, 20 de gener de 201

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada