Total de visualitzacions de pàgina:

divendres, 25 de febrer del 2011

Aclarim el Cadastre a Pego


Hi ha una cosa ben clara: no ens agrada pagar impostos. Però n'hi ha una altra que no és menys clara: si volem un serveis públics essencials, hem de pagar impostos per a sufragar-los. Una tercera cosa és la base —justa o injusta— sobre la qual es determinen els impostos a pagar.

En el cas concret del cadastre de Pego, s'han donat precisament una sèrie de circumstàncies que ens han portat a un conflicte de difícil solució. Les circumstàncies, al nostre parer són:

1. Una valoració massa antiga dels béns immobles, que l'Ajuntament estava obligat a revisar.

2. La sol·licitud per part de l'Ajuntament de la revisió dels valors cadastrals, tal com dèiem al punt anterior. Aquesta revisió s'anomena “ponència” i l'ha de fer una empresa externa a l'Ajuntament, per ordre de la Direcció General de Cadastre (depenent del govern de l'estat) que és qui en té la competència.

3. L'empresa contractada pel ministeri va sobrevalorar d'una manera desorbitada els béns immobles i l'Ajuntament de Pego, en defensa dels drets de tota la ciutadania, va reclamar des d'un primer moment contra la valoració mal feta, aprofitant els valors donats a les propietats del propi Ajuntament.

4. Com era d'esperar davant la descomunal pujada dels valors de les propietats, els tribunals van donar la raó al govern local, van dir que la valoració estava mal feta però no només la de les propietats de l'ajuntament sinó la valoració de totes les propietats del poble. Per tant, els tribunals van anul·lar la totalitat de la ponència.

5. Tanmateix, la sentència no és clara en la seua formulació, l'advocat de l'estat planteja dubtes, i la qüestió és que de moment no s'executa. L'administració estatal (Direcció General de Cadastre) on governa el PSOE, deuria jugar un paper fonamental, instar l'aclariment dels termes de la sentència i la seua execució i la renovació de la ponència, fent-la be d'una vegada per totes, de manera que tots i totes tinguem clar què deuriem haver pagat i què se'ns deu. També caldria esperar col·laboració de la Diputació Provincial d'Alacant, on governa el PP, i que és l'encarregada de la recaptació i distribució dels impostos entre les entitats locals mitjançant conveni amb SUMA, però tampoc comptem amb això.

En conclusió, des del Bloc de Pego exigim l'aclariment dels termes de la sentència, la seua execució i la realització immediata d'una nova valoració dels immobles del poble, responsabilitat de l'administració estatal.

Volem saber al més ràpidament possible què és el que caldria pagar i quina quantitat se'ns deu a cadascú dels pegolins i les pegolines, perquè això és el que ens sembla just i quan això estiga clar caldrà instar el govern local a posar els mitjans per tornar el deute a cadascuna de les persones interessades.

Al Bloc de Pego pensem que la millor manera com l’administració local podrà dur a terme esta devolució serà mitjançant la compensació en els rebuts de l'IBI dels propers anys, que això serà el més raonable i sobre tot viable, perquè sabem que l'economia del municipi es basa fonamentalment en estos impostos i més ara en temps de crisi, però això no ha de ser un obstacle perquè es tornen els diners a les persones que han pagat el que no els corresponga. Volem una nova valoració i la devolució del cobrat indegudament ja.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada