Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 30 de setembre del 2010

Declaracions del portaveu del Bloc, Àngel Sendra, a l'últim plenari

El portaveu del Bloc, Àngel Sendra, demanava a la Conselleria més temps per poder estudiar el document i fer esmenes constructives al mateix. No obstant, comentava algunes propostes de millora per a alguns d’eixos punts ambigus i contradictoris de l’Estratègia territorial. En primer lloc, rescatava la demanada d’una “denominació d’origen de la taronja”, explicant que “la taronja ací s’ha distribuït, s’ha venut, però mai ha tingut [...] una qualitat i un preu” reconeguts pels seus propis mèrits.

Sendra també demanava que es considerés a Pego com un poble de costa, en referència a les infrastructures ferroviàries, ja que expressava que “nosaltres estem treballant en una connexió a nivell europeu, fent un brancal per la costa espanyola que aniria cap a dins d’Europa que ens donaria una connexió molt bona amb el continent”. És per això que veia contradictòria la mesura proposada a l’Estratègia Territorial en el sentit “si estem preocupant-nos pel nostre comerç interior, però no treballem l’europeu, ahí estem pecant un poc”, afirmava reiterant la “mala connexió que tenim a Pego amb València i Alacant”.

D’altra banda, el portaveu del Bloc denunciava la redacció en castellà d’un document oficial de la Generalitat Valenciana i encomiava al Consell a, com a mínim, redactar els informes en bilingüe.

El nacionalista també ha criticat el període en què es va presentar el projecte i el fet que no es deixe oberta la porta a modificacions posteriors, ja que fa interpreta aquest gest al regidor que els redactors de l’Estratègia consideren que aquesta “està molt ben feta”. A més, Àngel Sendra manifestava el seu desacord en què Pego siga tingut en compte com a poble “rural i d’interior”, ja que ell el considera “costaner”, una denominació que segons el portaveu del Bloc implica que “no em volen donar una connexió industrial o ferroviària o el que hi haja d’haver”. No obstant, reconeixia Sendra que Pego també té una connexió amb l’interior perquè “estem poble que tant volem nosaltres té litoral, però també muntanya i a partir d’ahí es on podríem treballar nosaltres el turisme en el paisatge i el que ve associat”.

Per últim, el portaveu del Bloc manifestava la seua disconformitat amb una comparança que es fa a l’Estratègia Territorial entre el País Valencià i els Estats Units i és que tornava a referir-se el regidor nacionalista en la comparança amb Europa, en este cas en detriment als EEUU. Finalment, Àngel Sendra feia menció a la demanda de la reducció de la parcel•la mínima, tot i que “tenint en compte el que no signifique una especulació de cara als estrangers” i fomentar “refer les cases que hi ha al poble”, deixant clar que “s’ha de mantenir l’explotació agrícola amb la caseta”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada