Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 9 de setembre del 2010

La regidora del Bloc de Pego, Marian Tamarit, va presentar una moció de recolzament a les escoles de música

L'equip de Govern de Pego aprova la moció de recolzament a les escoles de música.

L' últim dijous del mes d’agost, es va celebrar a Pego plenari ordinari, on Marian Tamarit, Regidora del Bloc de Pego, amb el suport d' Andreu Dominguis, representant del PSOE, va presentar una moció de recolzament a les escoletes de música, on va quedar aprovada per 9 vots a favor (CdP, PSPV i BNV) i 5 abstencions (PP).

El motiu de la moció es la retallada d'ajudes per part de Conselleria d'Educació i de Cultura a les Bandes de música, conservatoris, escoles de música i entitats musicals en general. Un exemple d'aquesta baixada d'ajudes és l’Agrupació Musical de Pego que ha passat de tenir un pressupost de 17.300 euros en 2009 a 7.031 euros en 2010 , i el pitjor és que els han avisat una vegada ja fetes les despeses i acabat el curs.

Des del Bloc es pensa que les bandes, escoletes i entitats musicals formen part del nostre patrimoni cultural i és una de les arts que ens identifica com a poble i per tant hi ha que protegir i fomentar, per mig d'aquesta moció es preten manifestar el recolzament a totes les entitats musicals, en especial a l'Agrupació Músical de Pego i a la seua escoleta, i rebutjar la baixada d'ajudes així com demanar a la Conselleria de Cultura i Educació que anul·le la minoració de les subvencions i torne a incrementar les dotacions pressupostàries destinades a cobrir les ajudes a les societats musicals i a les escoles de música.

S'adjunta la moció presentada:

Marian Tamarit i Mengual, regidora del Grup Municipal del Bloc a l’Ajuntament de Pego i Andreu Dominguis i Franqueza, Regidor del Grup Municipal del PSOE, presenten al Ple de l’Ajuntament de Pego la següent:


MOCIÓ
Diu el preàmbul de la Llei Valenciana de la Música que “la música, en les seues múltiples formes i manifestacions, és una de les arts més conreades a la Comunitat Valenciana. Forma part de la seua cultura i és una de les arts que més la identifica com a poble”. I que l’objecte de la llei és “el foment, protecció, coordinació, planificació, difusió i promoció de la música a la Comunitat Valenciana i la creació dels mitjans i condicions necessaris perquè la societat valenciana desenvolupe la seua cultura musical en les diferents facetes”.

Actualment, hi ha al País Valencià 525 societats musicals, amb més de 200.000 socis i 40.000 músics. A més a més, 60.000 alumnes segueixen els seus estudis musicals en 280 escoles de música que depenen d’associacions sense ànim lucratiu.

Com diu la Federació de Societats Musicals, “aquest moviment social corre, avui dia, el risc de desaparèixer. Un risc real atès que les dotacions dels programes autonòmics de finançament s’han reduït alarmantment.” Una reducció que la pròpia federació calcula en un 55%.

El Grup Municipal del Bloc observa que hi ha una contradicció evident entre la declaració d’intencions expressades al preàmbul de la llei i la praxi política duta a terme per les Conselleries de Cultura i d'educació de la Generalitat Valenciana.

El govern autonòmic no pot abandonar de manera tan evident el patrimoni cultural, expressat tant en termes quantitatius com qualitatius, acumulat per les nostres societats musicals aplicant-los retallades en les ajudes que tradicionalment havien rebut i que han sigut tan necessàries per al manteniment dels seus estàndards de qualitat.

És per tot el que s’ha exposat que proposem l’adopció de la següent:

PROPOSTA D’ACORD

Que l’Ajuntament de Pego:

1.- Manifeste el seu rebuig davant la retallada de les ajudes que anualment atorga la Generalitat a les societats musicals i a les escoles de música valencianes. Concretament a l’escola de l’agrupació musical de Pego que ha vist minvades les seues ajudes per part de la Conselleria d'educación en un 60%, i posa en perill el funcionament del centre i augmenta la dificultat dels pares i mares dels alumnes pegolins per poder sufragar les classes dels seus fills.

2.- Demane a la Conselleria de Cultura i Educació que anul·le la minoració de les subvencions i torne a incrementar les dotacions pressupostàries destinades a cobrir les ajudes a les societats musicals i a les escoles de música.

3.- Envie este acord a les Conselleries de Cultura i Educació de la Generalitat i a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.


Pego, 26 d’agost de 2010.

Marian Tamarit Mengual
, Andreu Dominguis Franqueza

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada