Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 24 de novembre del 2011

PROPOSTA de SOL·LICITUD DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE SALUT DE LA MARINA ALTANa Concepción del Ruste Aguilar, regidora d’aquest Ajuntament, i portaveu del Grup Municipal Bloc – Coalició Compromís, presenta per al seu debat i aprovació si s’escau, la següent

MOCIÓ
El passat dijous 3 de novembre es va celebrar una assemblea convocada per la junta de personal i el comité d'empresa de Marina Salut. El personal que treballa en la sanitat de la nostra comarca volia donar a conèixer a la ciutadania la situació que estan patint i que, cada vegada més pateix la població de la Marina Alta. Un hospital que tanca llits, acomiada injustificadament al personal mentres s'augmenta el número de directius. Han deixat de derivar persones que ho necessiten al Hospital la Pedrera per un criteri totalment econòmic i s'ha reduït també la derivació de persones malaltes que ho necessitaren a altres Hospitals. No hi ha medicaments per a les visites per urgències, ha arribat a faltar material per a cures, per citar només alguns exemples. A més a més existeix una opacitat en la gestió, que fa difícil tindre una visió real i actualitzada de com es troba la situació sanitària a la nostra comarca. Conclusió: intentar fer de la sanitat un negoci no porta res de bo per la població afectada. Des del grup municipal Bloc- Coalició Compromís sempre hem defensat els serveis públics per aquest i altres motius i trobem que la Conselleria de Sanitat i Marina Salut estan jugant amb el benestar i la salut de quasi 200.000 persones de vivim a la Marina Alta i que des de les institucions democràtiques s’ha de reaccionar de forma contundent.

Encara que com a persones particulars cadascú i cadascuna dels pegolins i les pegolines podem actuar, volem que el nostre ajuntament done un pas endavant i sol·licite la convocatòria de l’òrgan legalment establert per a la consulta i el seguiment de l’Agència Valenciana de Salut, i en el nostre cas també de Marina Salut com a entitat concessionària . Aquest òrgan de participació creat per la Llei de Sanitat estatal i reflectit igualment en la Llei d’Ordenació sanitària de la Comunitat Valenciana, en el que estan representats tant la ciutadania, com els sindicats i l'administració sanitària podrà tindre la informació sobre la situació real de la sanitat a la nostra comarca fomentant eixa transparència que trobem a faltar i d’eixa forma es podran reclamar responsabilitats i demanar el compliment de les obligacions que procedisquen. El consell de salut com a òrgan de participació comunitària serà una ferramenta més en mans de la ciutadania per obtindre tota la informació de la situació sanitària a la nostra comarca i poder prendre en temps real les mesures que corresponga.

Per tot això, presentem al Ple el següent
ACORD
ÚNIC: L’ajuntament de Pego sol·licita al Conseller de Sanitat, D. Luis Edurado Rosado Bretón així com al seu comissionat a la Marina Alta, D. José Vicente García García i al president del Consell de Salut del Departament de Dénia, D. Antoni Joan Bertomeu Vallés, en primer lloc que insten la renovació dels membres del Consell que siga necessari renovar després de les eleccions autonòmiques i municipals de maig de 2011 i en segon lloc que el president convoque la sessió ordinària de l’esmentat Consell de Salut , d’acord amb l’article 33 de la Llei 3/2003 de 6 de febrer d’Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, amb la major celeritat possible, tenint en consideració que a l’article 10 del seu reglament intern diu que el Consell de Salut del Departament de Dénia ha de reunir-se en sessió ordinària , com a mínim, cada sis mesos, i eixe termini va expirar el passat 9 de novembre del 2011. Aquestes sol·licituds es traslladaran igualment a la resta d’organitzacions representades al Consell.
En Pego a 24 de novembre de 2011
Signat: Concepción del Ruste Aguilar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada